Tác dụng của MSM

MSM được viết tắt từ Methylsunlonylmethane là một hợp chất hữu cơ của Lưu Huỳnh, thuộc nhóm hóa chất Sulfone được biết đến với tác dụng đối với khớp là nuôi ưỡng và phục hồi sụn khớp. Bên cạnh đó, MSM còn là một chất gel, làm giảm những chỗ viêm sưng. Xem thêm
Danh mục: MSM