Glucosamine - Chondroitin - MSM

  • Chondroitin Sulfat những điều nên biết

    Những năm gần đây chondroitin sulfat được tinh chế từ các hợp chất thiên nhiên (vây cá mập và một số hợp chất khác) dùng làm thuốc. Ở nhiều nước, chondroitin sulfat được xem là chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. Chondroitin sulfat (còn có tên acid chondroitin sulfuric) polyme không phân nhánh; có ở da, sụn, thể thủy tinh của mắt, van tim, thành động mạch... Nó có 3 loại: chondroitin sulfat A (gốc sulfat gắn ở C4), chondroitin sulfat C (gốc sulfat gắn ở C6) và chondroitin sulfat B (có acid iduronic thay cho acid glucuronic). Ở sụn chondroitin sulfat có thể kết hợp với protein tạo nên chondromucoit.
  • Tác dụng của MSM

    MSM được viết tắt từ Methylsunlonylmethane là một hợp chất hữu cơ của Lưu Huỳnh, thuộc nhóm hóa chất Sulfone được biết đến với tác dụng đối với khớp là nuôi ưỡng và phục hồi sụn khớp. Bên cạnh đó, MSM còn là một chất gel, làm giảm những chỗ viêm sưng.

VIDEO